FOCUS ON NEW HABITS IN SAFETY

How to Humanize your company?

Het bouwen aan een menselijke cultuur is een belangrijk fundament voor elk transport en logistiek bedrijf. Humanize betekent zorgen voor betrokken, gemotiveerde en tevreden werknemers die een POSITIEVE impact hebben op de operationele efficiency.

Duurzame veiligheidscultuur creëren

Een duurzame veiligheidscultuur, dat bereik je niet met nieuwe procedures alleen.

Ook niet met enkele opleidingen, met een paar meetings of coachings. Het is een traject waar we samen doorgaan: van nulmeting tot borging.

Constant bijsturen is essentieel

Wat we uiteindelijk willen is een omgeving waarin mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun veiligheid en die van hun collega’s, waarin veilig werken een onderdeel is van uw bedrijfs-DNA.

In een succesvolle samenwerking is het cruciaal steeds te blijven bijsturen op basis van de evoluties van zowel mens als organisaties.

“Iedereen binnen de transportsector heeft wel te kampen met krapte van mensen op de arbeidsmarkt, stijgende brandstofprijzen, doorvoeren van automatisaties, inzetten op nieuwe technieken, vergroening van het wagenpark, …In al deze uitdagingen en veranderingen staat de mens centraal.”

CREATE NEW HABITS IN SAFETY

Veiligheid is een samenspel

De kunst in dit hele verhaal is de inspanning voor de mensen zo laag mogelijk houden met een zo groot mogelijke return on investment voor enerzijds de werknemer en anderzijds het bedrijf zelf.

Hierin maakt Humanize het verschil door drie elementen tegelijk te combineren en aan te sturen.

Human

Door coaching on the job door ervaren gedragscoaches met heel veel praktijkervaring.

Process

Door de combinatie van meten, handelen, opvolgen en belonen.

Technology

Door slimme data te combineren in een overzichtelijk dashboard waarin de financiële impact zichtbaar wordt.

Benieuwd naar hoe we de impact van de operationele efficiency van jullie werknemers kunnen verhogen?

Humanize your company

humanize hexagon

Humanize